Ondernemersklankbord

Uw bedrijf in fintech registreren en vergunningen aanvragen

Heeft u een fintechbedrijf? U moet zich houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en andere regels. Lees wat dit voor u betekent.

Onderneemt u in fintech? Of verkoopt u fintechproducten, zoals een beleggingsapp of online krediet? Dan moet u zich houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en andere regels. Lees wat dit voor u betekent.

 Wat is fintech? 

Fintech-bedrijven combineren financiële diensten met slimme technologieën. Fintech is een samenstelling van financial en technology. De fintech-sector in Nederland groeit snel. De meeste fintechs leveren:

  • online betalingsverkeer
  • financiële software
  • zakelijke kredietverlening

Voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Als u handelt in financiële producten of financiële diensten levert, dan heeft u mogelijk heeft u een vergunning of registratie nodig. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). U vraagt een vergunning aan of registreert zich bij De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

PSD2-vergunning aanvragen voor online betaaldiensten

Verleent u online betaaldiensten? Of biedt u producten of diensten aan waarvoor u toegang of inzage nodig heeft in betaalrekeningen van klanten? Zoals een digitaal huishoudboekje. Dan heeft u een extra vergunning nodig; de Payment Service Directive 2 (PSD2).

PSD2 is een Europese richtlijn voor digitale betaaldiensten. Door de PSD2 kunnen rekeninghouders zelf bepalen wie er toegang heeft tot hun betaalrekening. Voorheen had alleen de eigen bank toegang. Een PSD2-vergunning vraagt u aan bij De Nederlandse Bank (DNB).

Lees meer over een vergunning voor PSD2 aanvragen.

Check welke vergunningen u verder nodig heeft

Levert u verschillende financiële diensten of producten? Check dan of u meerdere registraties en vergunningen nodig heeft. Er zijn aparte vergunningen voor verschillende financiële sectoren. Zoals kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen en cryptobedrijven.

Op de websites van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u per doelgroep informatie vinden over de verschillende vergunningen en registraties. En voor welke activiteiten u een vergunning of registratie nodig heeft.

AVG: bescherm de privacy van uw klanten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van uw klanten. U mag persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer bewaren dan nodig.

Lees hoe u aan de AVG voldoet.

Wet Wwft: meld ongebruikelijke transacties

Als financiële dienstverlener moet u meewerken aan het voorkomen van witwassen van geld en financieren van terrorisme door criminelen. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

U bent verplicht om:

Klanten controleren op sancties

U bent verplicht om sancties na te leven die zijn opgelegd tegen specifieke personen, bedrijven of organisaties. De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en Nederland proberen met deze sancties de internationale vrede, veiligheid en recht te beschermen, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld geen financiële diensten meer aan een persoon of bedrijf mag verlenen. Of dat u tegoeden moet bevriezen in opdracht van een toezichthouder. U moet zelf controleren of aan uw klant een sanctie is opgelegd.

Lees meer over klanten controleren op sancties.

Relevante organisaties in fintech

Uitbreiden naar het buitenland?

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) helpt bedrijven met het signaleren van kansen voor innovatie in het buitenland. Ze zijn beschikbaar voor start-ups en scale-ups en bieden ondersteuning in onder andere samenwerkingen met buitenlandse partijen en belangenbehartiging. Kijk voor meer informatie over het Innovatie Attaché Netwerk op RVO.nl.

Contact met het ministerie van Financiën

De overheid wil de positie van de fintech-sector in Nederland versterken. Heeft u vragen of wilt u in contact komen met het ministerie van Financiën hierover? Stuur een mail naar fintech@minfin.nl.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/