Ondernemersklankbord

Uw productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland

Productie uitbesteden? Lees waar u op moet letten als u gaat outsourcen.

U wilt uw producten (voor een deel) in het buitenland laten maken. Dat heet ook wel uitbesteden, outsourcen of 'Business Process Outsourcing (BPO)'. Een reden voor outsourcing kan zijn dat er in Nederland niet genoeg kennis of personeel is. Of om kosten te besparen, bijvoorbeeld omdat de loonkosten in een ander land lager zijn.

Check of uw product geschikt is voor outsourcing

Is voor het maken van uw product technische kennis of een bepaalde grondstof nodig? Kijk of deze beschikbaar zijn in het land waarnaar u uw werk wilt verplaatsen.

Producten laten maken in een ander land kan moeilijker zijn dan in Nederland. Bijvoorbeeld door taal- en cultuurverschillen.

Ook kan het beschermen van uw intellectueel eigendom (IE) lastiger zijn in het buitenland. Soms moet u uw Nederlandse IE-rechten opnieuw registreren in het land waar u zaken wilt doen. Vooral in landen buiten de Europese Unie gelden soms andere regels voor het beschermen van IE. Bespreek met een advocatenkantoor dat hierin gespecialiseerd is hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Let er ook op dat het advocatenkantoor kennis heeft over de wetten van het specifieke land waarin u zaken wilt doen.

Welke producten en diensten zijn geschikt voor outsourcing?

Voor het maken van sommige producten is veel personeel nodig. Dit werk is geschikt voor outsourcing. Bijvoorbeeld een grote partij kleding laten naaien.

Voorbeelden van outsourcing van diensten zijn callcenters en IT-ondersteuning.

Uw kernactiviteiten zijn minder geschikt om uit te besteden. Een kernactiviteit is werk waarmee u zich onderscheidt in de markt. Bijvoorbeeld het ontwerp of patroon voor kleding die u laat maken.

Zoek een zakenpartner in het buitenland

U kunt een productiepartner of leverancier zoeken via:

Check de landeninformatie op RVO.nl en ontdek per land specifieke tips voor het vinden van zakenpartners.

Kies voor offshoring of nearshoring

U kunt uw producten dichtbij of ver weg laten maken. Kiest u een land dichtbij? Bijvoorbeeld in Oost-Europa? Dat heet nearshoring. Voordelen van nearshoring zijn bijvoorbeeld kortere levertijden en kleinere taal- en cultuurverschillen.

Kiest u voor verder weg? Bijvoorbeeld de Filipijnen? Dat heet offshoring. De lonen in deze landen zijn vaak lager dan in landen dichtbij. Daardoor bespaart u meer loonkosten. Andere kosten zijn vaak wel hoger. Zoals transportkosten.

Check de betrouwbaarheid van uw zakenpartner

Onderzoek het bedrijf waarmee u gaat werken. Zo maakt u de risico’s kleiner. Kijk bijvoorbeeld of uw zakenpartner in een buitenlands register staat ingeschreven. Of laat het bedrijf controleren door een handelsinformatiebureau.

Leg afspraken en aansprakelijkheid vast

Leg afspraken over outsourcing vast op papier. Bijvoorbeeld wie aansprakelijk is voor schade als er iets mis is met uw product (productaansprakelijkheid). Deelt u vertrouwelijke gegevens met uw zakenpartner? Denk dan aan een geheimhoudingsverklaring.

Check de regels rond productveiligheid

Als u producten in het buitenland laat maken en ze in de EU wilt verkopen, krijgt u te maken met wetten en regels rond veiligheid. U moet zich houden aan de algemene regels en producteisen. En aan de regels rond veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Wilt u de producten verkopen aan consumenten? En gaat het om producten die niet bedoeld zijn om te eten of drinken? Dan moet u zich houden aan de EU-regels voor productveiligheid. Wat u precies moet doen voor de productveiligheid en waar u verantwoordelijk voor bent, hangt af van uw rol in de productieketen.

Invoerrechten en btw

Laat u producten buiten de EU maken? En importeert u de producten daarna in Nederland? Dan moet u aangifte doen bij de Douane. En invoerrechten en Nederlandse btw betalen.

Is er een handelsverdrag tussen de EU en het land waar u uw productie uitbesteedt? Dan betaalt u vaak minder of zelfs geen invoerrechten.

Laat u de producten maken binnen de EU? Dan geldt er vrij verkeer van goederen. U hoeft geen invoeraangifte bij de Douane te doen. Wel krijgt u te maken met btw.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/