Ondernemersklankbord

Uw werknemer nachtdiensten laten werken

Uw werknemers mogen niet meer dan een bepaald aantal uren 's nachts werken. Lees hoe het zit met de regels rondom nachtwerk.

Voeren uw werknemers 's nachts werkzaamheden uit? Dan draaien zij een nachtdienst. Uw werknemer mag volgens de Arbeidstijdenwet maximaal 117 nachtdiensten per jaar draaien. Lees welke regels er gelden voor nachtdiensten.

Nachtdiensten werken

Als uw werknemer tussen 00.00 uur en 06.00 uur minstens 1 uur werkt, valt dit onder nachtwerk. Dit hoeft geen aaneengesloten dienst te zijn.

Maximaal 117 nachtdiensten per jaar

Het is niet meer toegestaan om uw werknemer fulltime nachtdiensten te laten draaien. ’s Nachts werken heeft invloed op het dag-nachtritme. Werknemers kunnen gezondheidsklachten door nachtdiensten krijgen.

Let op: U mag zwangere collega's niet verplichten om nachtdiensten te werken.

U mag werknemers daarom maximaal 117 nachtdiensten per jaar laten draaien. Alleen als het echt moet, zijn 140 nachtdiensten per jaar toegestaan. Uw werknemer moet hier zelf toestemming voor aanvragen via de Nederlandse Arbeidsinspectie. En voldoen aan de voorwaarden voor permanente nachtarbeid. Beslaat de nachtdienst niet de hele nacht? Dan mag uw werknemer 2 weken maximaal 38 uren per week werken tussen 0.00 en 6.00 uur.

Vrijstelling van permanente nachtarbeid

Uw werknemer kan een ontheffing aanvragen voor permanente nachtarbeid. Dit kan wanneer werkzaamheden alleen ‘s nachts mogelijk zijn. Als u de ontheffing krijgt, mag uw werknemer per 4 weken maximaal 20 nachtdiensten draaien. Dat zijn er 260 per jaar. Ieder werknemer moet zelf deze ontheffing aanvragen.

In sommige cao’s is een uitzondering afgesproken. Werknemers in deze sectoren hoeven geen ontheffing aan te vragen. Ook voor werknemers die vóór 1 januari 1996 permanent ’s nachts werkten geldt een uitzondering. Zij hebben een overgangsregeling (voor onbepaalde tijd) en hoeven geen toestemming te vragen.

Overige regels voor nachtwerk

In de Arbeidstijdenwet staan ook regels voor de verdeling van nachtdiensten en rusttijden tijdens of na nachtdiensten. De belangrijkste zijn:

Verdeling van nachtdiensten

Uw werknemer mag:

 • per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten werken
 • niet meer dan 7 nachtdiensten achter elkaar werken, bij uitzondering 8

Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als dit is afgesproken in de cao. Lees meer over de regels voor de verdeling van nachtdiensten.

Aantal uren per week

Uw werknemer mag:

 • bij minder dan 16 nachtdiensten per 16 weken, 48 uur gemiddeld werken
 • bij meer dan 16 nachtdiensten per 16 weken, maximaal 40 uur gemiddeld werken

De duur van een nachtdienst

 • Een nachtdienst mag niet langer duren dan 10 uur.
 • Soms mag een nachtdienst 12 uur duren. Dat mag maximaal 5 keer per 2 weken en maximaal 22 keer per jaar.

Rust na een nachtdienst

Voor diensten met eindtijd vóór 2.00 uur geldt:

 • Uw werknemer mag 11 uur niet werken.
 • Na een nachtdienst van 12 uur mag uw werknemer 12 aaneengesloten uren niet werken.
 • Na 3 aaneengesloten nachtdienst mag uw werknemer minimaal 46 uur niet werken.

Voor diensten met eindtijd na 2.00 uur geldt:

 • Uw werknemer mag 14 uur niet werken.
 • Bij uitzondering mag de rusttijd 1 keer per week 8 uur zijn.

Voor nachtdiensten van 12 uur of langer geldt:

 • Uw werknemer mag 12 uur niet werken.
 • Na 3 aangesloten nachtdiensten, ongeacht de lengte: - Uw werknemer mag 46 uur niet werken.

Nachttoeslag

Er zijn geen wettelijke regels over een extra vergoeding voor nachtwerk. In sommige cao’s is wel een verplichte nachttoeslag afgesproken.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/