Ondernemersklankbord

Verkoopmemorandum

In een verkoopmemorandum geeft u een kandidaat-verkoper inzicht in uw bedrijf en de waarde ervan. Zorg hierbij ook voor een geheimhoudingsovereenkomst.

Als iemand interesse heeft om uw bedrijf te kopen, wil hij weten wat hij krijgt voor zijn geld. Met een verkoopmemorandum helpt u hem op weg.

Doel van het verkoopmemorandum

Het doel van een verkoopmemorandum is om een kandidaat-koper voldoende inzicht te geven in uw bedrijf en de waarde ervan. In dat geval heeft hij aan de globale bedrijfsinformatie uit de profielschets niet genoeg. In het verkoopmemorandum beschrijft u onder meer de geschiedenis van uw bedrijf, de reden waarom u het bedrijf verkoopt, de organisatiestructuur en de financiële situatie.

Inhoud van het verkoopmemorandum:

  • introductie
  • samenvatting van het memorandum
  • geschiedenis en achtergrond van uw onderneming
  • informatie over uw producten en diensten
  • beschrijving van de markt
  • productiegegevens
  • organisatiestructuur en -cultuur
  • financiële gegevens van uw bedrijf
  • overige informatie, bijvoorbeeld of u een octrooi heeft.

Zorg voor een geheimhoudingsovereenkomst

Toon het verkoopmemorandum alleen aan serieus geïnteresseerde kandidaat-kopers en laat hen eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Het verkoopmemorandum bevat namelijk veel informatie over uw bedrijf. Vraag advies van een deskundige bij het opstellen van een verkoopmemorandum.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/hulp-en-contact/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/