Ondernemersklankbord

Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen

U kunt tegemoetkomingen of subsidies krijgen voor sommige werknemers. Lees hoe u uw loonkosten verlaagt.

U kunt tegemoetkomingen of subsidies krijgen voor sommige werknemers.  Daardoor worden uw loonkosten lager. Bijvoorbeeld wanneer u iemand aanneemt die onder de Participatiewet valt. Lees meer over de verschillende subsidies en tegemoetkomingen.

Krijg loonkostenvoordeel (LKV) via de aangifte loonheffingen

Neemt u iemand met een uitkering aan? Dan krijgt u misschien 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV). De hoogte van het LKV hangt af van de situatie van uw werknemer. En kan daardoor verschillen.

Er zijn 4 groepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw bij u in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak
  • arbeidsbeperkte werknemers die opnieuw bij u worden geplaatst.

Onbeperkt loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsbeperkte werknemer

In 2025 wordt het simpeler en aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Er ligt een voorstel om de regeling makkelijker te maken. Het loonkostenvoordeel (LKV) wordt dan onbeperkt. Nu is het voor 3 jaar. Er is ook geen bewijs meer nodig van UWV. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

Doelgroepverklaring

Voor het LKV heeft u altijd een doelgroepverklaring LVK nodig. Met de doelgroepverklaring laat uw nieuwe werknemer zien dat hij in het doelgroepregister staat. Uw werknemer kan zelf de doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV. Of u toestemming geven voor de aanvraag.

LKV aanvragen

De aanvraag van het LKV regelt u bij de aangifte loonheffingen. Dat kan zodra u een doelgroepverklaring LKV van uw werknemer heeft. De Belastingdienst betaalt het LKV aan het einde van het kalenderjaar automatisch aan u uit. Kijk in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst bij 'Loonkostenvoordelen' of u recht heeft op loonkostenvoordeel.

Verlaag uw loonkosten door het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een bijdrage in uw loonkosten. U krijgt het LIV als uw werknemer per jaar minstens 1.248 uur werkt. En een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 104% van het minimumloon.

De Belastingdienst betaalt het LIV aan het einde van het jaar automatisch aan u uit. Lees meer over het LIV bij 'Loonkostenvoordelen' in het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Jeugd-LIV gestopt

Sinds 1 januari 2024 is het jeugd-LIV gestopt. De Belastingdienst betaalt nog wel het jeugd-LIV over de uren in 2023. Dit gaat automatisch nadat u uw loonaangifte (aangifte loonheffingen) heeft gedaan.

Krijg loonkostensubsidie door de Participatewet

Neemt u een werknemer aan die onder de Participatiewet valt? En die door een arbeidsbeperking minder presteert dan een werknemer zonder arbeidsbeperking? Vraag dan loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar uw werknemer staat ingeschreven. U krijgt van de gemeente maximaal 70% van het minimumloon en een deel van de werkgeverslasten vergoed. De voorwaarde is dat u het loon volgens de cao of in ieder geval het wettelijk minimumloon betaalt. 

Heeft u een bedrijf met meer dan 25 werknemers? Dan bent u verplicht om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dit is afgesproken in de banenafspraak

Bied een proefplaatsing aan

Twijfelt u of een bepaalde werknemer geschikt is voor een functie? U kunt iemand die in de bijstand zit of recht heeft op een uitkering van UWV een proefplaatsing aanbieden. Tijdens de proefplaatsing kan deze werknemer ervaring opdoen. De werknemer houdt de uitkering. En u hoeft geen loon te betalen. Een proefplaatsing is voor 2 maanden. Daarna mag u geen nieuwe proeftijd meer afspreken.

Voorwaarde is dat u de werknemer een dienstverband wilt aanbieden van minimaal 6 maanden. UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing. Lees meer over de proefplaatsing en voorwaarden  op UWV.nl.

Vraag looncompensatie aan met een no-riskpolis

Neemt u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst? Of een werknemer die onder de banenafspraak valt? Dan kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt uw werknemer ziek? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering van UWV krijgen. U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet. En ook niet als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. Hiermee krijgt u de kosten terug van loondoorbetaling bij ziekte.

Vraag loondispensatie aan voor een werknemer met een Wajong-uitkering

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering of een IVA-uitkering (WIA)? En kan deze door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u bij UWV loondispensatie aanvragen. U betaalt dan tijdelijk minder loon. UWV vult het loon aan. Deze loondispensatie voor werknemers met een Wajong-uitkering duurt minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Daarna kunt u opnieuw loondispensatie aanvragen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: