Ondernemersklankbord

Verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) terugbetalen

Gebruikt u de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)? Dan moet u terugbetalen. Lees hier meer.

Gebruikt u de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)? Dan moet u terugbetalen. Lees hier meer.

Gebruikt u de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)? Dan moet u terugbetalen. Met de BMKB-C kunnen ondernemers sneller en makkelijker geld lenen tijdens de coronacrisis. 

Moet u terugbetalen?

U betaalt uw lening terug, plus rente en provisie. Hoeveel u moet terugbetalen hangt af van het bedrag dat u heeft geleend en de financier (kredietverstrekker) waarbij u leent. 

Hoeveel moet u terugbetalen?

U betaalt:

  • de hele lening
  • de rente op uw lening
  • provisie aan de overheid van 2% (bij een lening van 2 jaar) of 3% (bij een lening van 3 of 4 jaar)
  • eventuele provisie aan de financier
  • eventuele afsluitkosten

Het rentepercentage, de hoogte van de provisie aan de financier en de afsluitkosten verschillen per financier. Sommige financiers bieden het eerste (halve) jaar of zelfs langer aflossingsvrij aan. Ook is het soms mogelijk om boetevrij af te lossen. Dat staat in de voorwaarden die u bij uw lening krijgt. 

Wanneer moet u terugbetalen?

U start meteen met terugbetalen nadat u de lening heeft gekregen, tenzij uw financier de eerste periode aflossingsvrij aanbiedt. U betaalt dan alleen rente. U kunt met sommige financiers afspreken dat u de lening achteraf terugbetaalt. De looptijd van een lening via de BMKB-C is maximaal 4 jaar.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt de lening terug aan uw financier, waarbij u de lening heeft afgesloten. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u welke financiers de BMKB-C mogen aanbieden.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over uw lening staat in uw kredietovereenkomst. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw financier.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/