Ondernemersklankbord

Werken als zelfstandig sekswerker in de prostitutie

Prostitutie is een legaal beroep in Nederland. Als zelfstandig sekswerker bent u misschien ondernemer. Kijk wat uw rechten en plichten zijn.

Prostituee is een legaal beroep in Nederland. Als u 18 jaar of ouder bent, mag u als zelfstandige in de prostitutie werken. Werkt u als zelfstandige, dan bent u misschien ondernemer. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Alleen als het vrijwillig is

Sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Wordt u gedwongen tot prostitutie, dan is dat strafbaar voor diegene die u dwingt. Weet uw klant dat u gedwongen wordt? Dan is uw klant ook strafbaar. In de folder ‘Prostitutie en uitbuiting’ vindt u informatie over uitbuiting, hulpvormen en uw rechten.

Wanneer mag u als zelfstandig sekswerker in Nederland werken?

Als u 18 jaar of ouder bent, mag u in Nederland werken als sekswerker. Maar, in de meeste steden is de leeftijdsgrens 21 jaar waarop u als prostituee in de prostitutiebranche mag werken. Informeer daarom van tevoren bij uw gemeente.

U komt van buiten de Europese Unie

Komt u uit een land van buiten de Europese Unie, dan mag u als zelfstandige in de prostitutie werken. U moet hiervoor een geldige verblijfsvergunning hebben met de aantekening arbeid als zelfstandige. Bekijk wat voor u geldt als u naar Nederland verhuist om te werken als zelfstandige.

Check of u als sekswerker ondernemer bent

Als u geld gaat verdienen met uw diensten als prostituee, dan kan het zijn dat u ondernemer bent. Check goed of dit voor u geldt. Want als ondernemer moet u zich inschrijven bij KVK. En belasting betalen aan de Belastingdienst. Zet daarvoor alvast geld opzij. Als ondernemer heeft u misschien recht op voordelen. Zoals de ondernemersaftrek.

Werken volgens het Voorwaardenpakket

Als u niet in loondienst wilt, en ook niet als zelfstandig prostituee wilt werken, dan is er een derde mogelijkheid. Dat heet ‘werken volgens het voorwaardenpakket’. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat u de regeling opting-in gebruikt. Dit is een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst. Lees meer over opting-in in hoofdstuk 18.14 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Starten als zelfstandig prostituee

Iedere ondernemer die in Nederland voor zichzelf begint, moet een aantal zaken regelen. U moet zich bijvoorbeeld inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit geldt ook voor sekswerkers.

1. Bereid uw inschrijving bij KVK voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK kunt u online al een inschrijfformulier invullen. U moet dan een privéadres en een bezoekadres invullen. Als u thuis gaat werken, dan kan dit hetzelfde adres zijn. Ook heeft u een burgerservicenummer en een bedrijfsnaam nodig.

2. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

3. Check of u een vergunning nodig heeft

Wanneer u start als zelfstandig sekswerker, dan kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen bij uw gemeente. De gemeente bepaalt waar u mag werken en waar niet. Vraag dit dus na bij de gemeente waar u gaat werken.

4. Betaal belasting en btw

Omdat u werkt moet u belasting betalen over wat u verdient. Het maakt niet uit waar u werkt. Ook moet u btw betalen. Behalve als u weinig geld verdient. Dan kunt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

5. Zorg voor een goede administratie

U bent verplicht een eigen administratie bij te houden van uw inkomsten en uitgaven als u werkzaam bent als zelfstandige. Zorg dus dat uw administratie voldoet aan de eisen. U moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt.

6. Zorg dat u veilig kunt werken 

U heeft recht op goede arbeidsomstandigheden. De kamerverhuurder of exploitant moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken. Hij moet daarvoor een aantal zaken goed regelen. Onveilige werkomstandigheden kunt u melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor advies  kunt u ook terecht bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) in uw regio.  

Bedenk waar u gaat werken

U kunt verschillende werkplekken hebben als sekswerker: uw eigen huis, raambordelen, clubs en privéhuizen, en de straat. Waar u gaat werken hangt af van uw persoonlijke keuze en de beschikbare werkplekken.

Thuis

Bij thuiswerken ontvangt u uw klanten in uw eigen woning. Informeer daarom bij uw gemeente of u thuis klanten mag ontvangen. De meeste gemeenten verbieden prostitutie vanuit de eigen woning. Gemeenten kunnen hierin hun eigen beleid vaststellen. Informeer bij uw gemeente of thuisontvangst is toegestaan. Dit kunt u doen door anoniem te bellen en deze vraag voor te leggen.

Raambordeel

Bij raamprostitutie huurt u een werkruimte van een raamexploitant voor een afgesproken periode. Verder werkt u onafhankelijk. U werft zelf klanten en onderhandelt over de prijs. Raamprostitutie is alleen toegestaan in de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Alkmaar, Leeuwarden, Haarlem, Deventer, Doetinchem, Nijmegen, Groningen en Eindhoven.

Club of privéhuis

In een club of privéhuis werkt u voor een exploitant. Hij regelt dat alles schoon en veilig is. Soms zorgt hij er ook voor dat er klanten komen. U kunt als zelfstandige blijven werken. Soms kunt u ook werken volgens de opting-in regeling.

Escort

Als escort werkt u op verschillende plekken. Dat kan op twee manieren:

  • U werkt volledig zelfstandig. Check wel bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op een boete wanneer een vergunning verplicht is.
  • U werkt via een escortbureau.

Straat

Als u op straat werkt, moet u een vergunning hebben van de gemeente. U moet zich ook aan bepaalde locaties houden. In Nederland is werken op straat verboden, tenzij u dat doet op speciale tippelzones. Dit zijn gebieden waar de gemeente straatprostitutie toestaat. De zones zijn door de gemeente ingericht. Er zijn 3 tippelzones in Nederland: Groningen, Arnhem en Nijmegen.

Wilt u stoppen als sekswerker?

In veel gemeenten kunt u terecht voor speciale uitstapprogramma's. Daarin werken allerlei organisaties samen om u ondersteuning te bieden bij het uitstappen uit de prostitutie. Tijdens een intakegesprek bepaalt u samen met een begeleider welke doelen u wilt bereiken. Bijvoorbeeld het vinden van een andere baan of het regelen van geldzaken. U bent wel verplicht actief mee te werken. 

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/