Ondernemersklankbord

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet mag alleen bij een dringende reden. Lees hier waarmee u nog meer rekening moet houden.

U wilt uw werknemer op staande voet ontslaan. Dat mag alleen als u zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet u een dringende reden hebben. En u moet bewijs verzamelen. Uw werknemer kan het ontslag aanvechten via de kantonrechter.

Wat is ontslag op staande voet?

Bij ontslag op staande voet zegt u het contract tussen u en uw werknemer meteen op. U hoeft niet eerst naar de rechter om te laten controleren of het ontslag mag. En u hoeft niet te kijken of uw werknemer op een andere werkplek binnen het bedrijf aan het werk kan. Uw werknemer stopt meteen met werken.

Wanneer ontslag op staande voet?

U mag uw werknemer alleen op staande voet ontslaan als u een geldige reden heeft. Bijvoorbeeld ernstige misdragingen op de werkvloer, zoals stelen. Deze reden moet u direct vertellen.

Redenen voor ontslag op staande voet

Geldige redenen voor ontslag op staande voet zijn:

 • bedrog tijdens de sollicitatie
 • diefstal of fraude
 • dronken op het werk komen
 • mishandeling, grove belediging of bedreiging
 • in gevaar brengen van collega’s
 • werk weigeren zonder reden
 • niet de kennis of ervaring hebben om het werk te kunnen doen

Twijfelt u of er voldoende reden is voor ontslag op staande voet? En stemt uw werknemer (op papier) niet in met het ontslag? Dan kunt u de kantonrechter vragen om het contract te stoppen.

Meld het ontslag direct aan uw werknemer

Is er een dringende reden om uw werknemer op staande voet te ontslaan? Dan moet u dat direct laten weten aan uw werknemer. Meld ook de reden van ontslag. Dit mag u in een gesprek zeggen, maar zorg dan wel voor een ontslagbrief. U kunt de ontslagbrief aan uw werknemer geven tijdens het gesprek. Of u stuurt de brief na het gesprek per aangetekende post. U krijgt dan een bewijs dat u de brief heeft verstuurd. U kunt de brief ook per e-mail sturen met een ontvangstbevestiging. 

Het moet duidelijk zijn dat uw werknemer weet dat u hem op staande voet ontslaat en waarom. Alleen dan is het ontslag geldig.

Zorg voor bewijs

U moet kunnen bewijzen dat er een dringende reden is voor het ontslag. Verzamel zoveel mogelijk bewijs. Wat dat bewijs is, hangt af van de situatie. Denk aan videobeelden, e-mails of klachten van collega’s. Zorg dat het bewijs laat zien wat er is gebeurd en dat het niet uw mening is.

Wat als er onderzoek nodig is?

Soms is er een duidelijke reden voor ontslag op staande voet. Soms is er eerst onderzoek nodig. Bijvoorbeeld om uw werknemer te horen of als u eerst juridisch advies wilt. Dat kost tijd. Weet u al dat ontslag op staande voet zeker gaat gebeuren? Dan kunt u uw werknemer laten weten dat hij tijdelijk moet stoppen met werken (schorsen). Dat kan tot u genoeg bewijs heeft verzameld. U moet uw werknemer tijdens de schorsing wel doorbetalen. Wacht u te lang met een onderzoek en stopt u pas daarna het contract? Dan houdt u zich niet aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

U kunt uw werknemer ook op staande voet ontslaan als hij ziek is. Dat kan alleen als er een geldige reden is voor ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld bij fraude of diefstal. U mag uw werknemer niet ontslaan omdat hij ziek is.  

Geen loon meer betalen bij ontslag op staande voet

Heeft u een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dan hoeft u geen loon meer te betalen aan uw werknemer. U kunt de loonbetaling stopzetten op de datum van het ontslag. U moet ook de eindafrekening regelen. Dat is het uitbetalen van vakantiedagen of vakantiegeld die u werknemer nog krijgt. U kunt wachten met uitbetalen. Soms moet uw werknemer u bij ontslag op staande voet een schadevergoeding betalen. Dan kunt u daar de eindafrekening van aftrekken.

Uw werknemer stapt naar de rechter

Is uw werknemer het niet eens met het ontslag op staande voet? Dan kan hij naar de rechter stappen. Oordeelt die dat u geen goede reden heeft voor het ontslag op staande voet? Dan is de kans groot dat u uw werknemer een schadevergoeding moet betalen. En misschien moet u uw werknemer weer in dienst nemen. De schadevergoeding is altijd minstens 3 maanden salaris.

De rechter kijkt bij een ontslag op staande voet naar deze punten:

 • Is er echt een dringende reden voor het ontslag?
 • Heeft u uw werknemer direct ontslagen nadat u merkte dat daar een dringende reden voor was? Of nadat u genoeg bewijs had verzameld voor de dringende reden?
 • Is er bewijs dat uw werknemer wist van het ontslag en de reden van het ontslag? 
 • Heeft u de reden(en) voor ontslag duidelijk in de ontslagbrief gezet en uitgelegd?
 • Is het ontslag per direct ingegaan? 

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag komt doordat uw werknemer iets ernstigs heeft gedaan. Of doordat uw werknemer juist iets niet heeft gedaan. Dat is bij ontslag op staande voet vaak het geval. Is uw werknemer het hier niet mee eens? Dan kan hij naar de kantonrechter stappen.

Schadevergoeding van uw werknemer

Is de reden van ontslag de schuld van uw werknemer? Dan kunt u een schadevergoeding van uw werknemer eisen. Heeft uw  werknemer een vast contract of tijdelijk contract dat tussendoor kan worden opgezegd? Dan is de vergoeding die u krijgt gelijk aan het loon dat u zou betalen over de opzegtermijn. Is het een tijdelijk contract dat niet tussendoor kan worden opgezegd?  Dan is de vergoeding gelijk aan het loon dat u zou betalen tot het einde van het contract. 

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: