Ondernemersklankbord

Zelfstandigenaftrek

Met de zelfstandigenaftrek betaalt u minder belasting als zelfstandig ondernemer. Kijk of u recht heeft op deze aftrekpost.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van uw winst aftrekken. Zo betaalt u minder belasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek

De voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek zijn:

Hoogte zelfstandigenaftrek

De Belastingdienst bepaalt ieder jaar hoe hoog het bedrag voor de zelfstandigenaftrek is. Het bedrag voor 2024 is €3.750. Bekijk de bedragen van de afgelopen jaren op de website van de Belastingdienst.

De zelfstandigenaftrek mag geen hoger bedrag zijn dan uw winst is vóór ondernemersaftrek. Dit geldt niet als u de startersaftrek mag gebruiken. In dat geval mag u het bedrag van de zelfstandigenaftrek gebruiken, ook als dat hoger is dan uw winst.

Heeft u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan mag u 50% van het bedrag voor de zelfstandigenaftrek aftrekken

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Bent u niet-starter en is het bedrag voor de zelfstandigenaftrek hoger dan uw winst? Dan is het bedrag dat u van de winst aftrekt gelijk aan uw winst. Het deel dat u niet kunt aftrekken heet de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst verrekent dat deel in de volgende 9 jaar.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Sinds 2021 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs teruggebracht. Dat maakt de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Sinds 2023 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd, naar € 900 in 2027.

Hoe kunt u aanvragen?

U geeft de zelfstandigenaftrek aan in uw aangifte inkomstenbelasting.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Antwoord voor bedrijven

Telefoonnummer(s):

088 - 042 44 00

Links:

Bekijk alle contactopties

/vragen-over-wetten-en-regels/

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/