Ondernemersklankbord

Stappenplan bedrijfsongeval

Heeft u te maken met een bedrijfsongeval? Bijvoorbeeld op kantoor of onderweg. Lees in dit stappenplan wat u moet doen.

Uw werknemer kan ziek of arbeidsongeschikt worden door een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld bij u op kantoor, op een andere werklocatie of onderweg. Lees in dit stappenplan wat u moet doen bij een bedrijfsongeval. En hoe u een ongeval voorkomt.

1. Bedrijfsongeval melden

U moet een bedrijfsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Gaat het om een dodelijk bedrijfsongeval? Bel direct 0800-5151. De Nederlandse Arbeidsinspectie is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Moet uw werknemer naar het ziekenhuis? En heeft hij blijvend letsel? Zoals blindheid, amputatie of chronische klachten. Meld dit direct bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bel 0800-5151 (gratis). Of vul het formulier ongeval in.

Blijkt pas later dat uw werknemer naar het ziekenhuis moet?? Dan moet u het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden. 

Wat gebeurt er als u het bedrijfsongeval niet direct meldt?

Meldt u een bedrijfsongeval niet direct? En kan de toezichthouder geen onderzoek meer doen? Dan kunt u een boete krijgen van de NLA die kan oplopen tot € 50.000. 

2. Registreer uw bedrijfsongeval

Houd van ieder arbeidsongeval bij wat er is gebeurd en wanneer het is gebeurd. Is een werknemer na een ongeval langer dan 3 dagen ziek? Maak hier dan ook een aantekening van. Zorg ervoor dat uw werknemers toegang hebben tot deze informatie.

3. Verander de plek van het ongeval niet

Verander de plek van het ongeval zo min mogelijk. De inspecteur van de Arbeidsinspectie kan dan een beeld krijgen van het ongeval en de gebeurtenissen. De inspecteur zal ook met mensen spreken die betrokken waren bij het ongeval. En met getuigen die iets hebben gezien.

4. Werk mee aan ongevalsonderzoek bij bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval doet de Arbeidsinspectie zo snel mogelijk een ongevalsonderzoek. U moet net als uw werknemers volledig meewerken aan het onderzoek en alle informatie geven die nodig is.

In bepaalde gevallen doet de Arbeidsinspectie altijd zelf onderzoek. Bijvoorbeeld bij een dodelijk ongeval. Of bij een ongeval met een kind (15 jaar en jonger) of jongeren van 16 tot en met 17 jaar.

Doe zelf onderzoek naar bedrijfsongeval

De Arbeidsinspectie kan u vragen om zelf verder onderzoek te doen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. 

De Arbeidsinspectie heeft een hulpmiddel gemaakt voor zelfinspectie ongevalsonderzoek. Controleer met dit hulpmiddel of u alle stappen uit het onderzoek heeft doorlopen.  

5. Maak een verbeterplan

Doet u zelf onderzoek naar een bedrijfsongeval? Maak dan een verslag met een plan voor verbeteringen. De Arbeidsinspectie beoordeelt die vervolgens. Geeft het verbeterplan genoeg duidelijkheid? Dan wordt het onderzoek gesloten. De Arbeidsinspectie controleert later of u verbeteringen heeft doorgevoerd.

Is uw verslag niet genoeg? Dan pakt de Arbeidsinspectie het onderzoek zelf verder op. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. En u moet maatregelen nemen om herhaling van het ongeval te voorkomen.

6. Voorkom een bedrijfsongeval

Het is belangrijk om ongevallen te voorkomen. En te leren van hoe ongevallen zijn ze ontstaan. Uw werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Met deze tips verbetert u de veiligheid op de werkvloer:

  • Spreek werknemers aan op gedrag dat niet veilig is.
  • Zorg dat de telefoonnummers van ambulance, brandweer en de Arbeidsinspectie binnen handbereik zijn.
  • Neem genoeg maatregelen om een ongeval te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan beschermende kleding, blusdekens en brandmelders.
  • Geef werknemers duidelijke informatie en uitleg over veilig werken. Zorg er ook voor dat ze zich hieraan houden.

7. Letselschade vergoeden

Bent u aansprakelijk voor het bedrijfsongeval? Dan moet u schadevergoeding aan uw werknemer of de familie betalen. Er zijn verschillende soorten schadevergoedingen.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: