Ondernemersklankbord

Ontslag tijdens ziekte

Wilt u een zieke werknemer ontslaan? Dat mag alleen in sommige situaties. Lees meer over ontslag tijdens ziekte.

U mag een zieke werknemer vaak niet zomaar ontslaan. Er zijn situaties waarin uw werknemer wel ziek uit dienst mag. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is. Of als uw bedrijf failliet gaat.

Mag u uw zieke werknemer ontslaan?

U mag een werknemer die lange tijd ziek of arbeidsongeschikt is pas na 2 jaar ziekte ontslaan. In die 2 jaar moet u er samen met uw werknemer alles aan doen om hem weer aan het werk te helpen. Deze inzet voor re-integratie moet u kunnen bewijzen. Ook moet u het loon doorbetalen bij ziekte.

Ontslag vóór 2 jaar ziekte

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij u uw werknemer in de eerste 2 jaar van ziekte mag ontslaan. Dat mag bijvoorbeeld als:

 • uw werknemer nog in zijn proeftijd zit
 • u de werknemer op staande voet ontslaat
 • failliet gaat
 • uw werknemer ziek wordt nadat u ontslag aanvraagt bij UWV. De ziekte is dan niet de reden voor ontslag.
 • uw werknemer niet genoeg meewerkt om weer aan het werk te gaan. Uw werknemer wil zich bijvoorbeeld niet omscholen. Of geen ander passend werk doen.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Is uw werknemer langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u ontslag aanvragen bij UWV.

Ontslag na 2 jaar ziekte met wederzijds goedvinden

U kunt het contract in overleg met uw werknemer na 2 jaar ziekte stoppen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U begint dan geen ontslagprocedure, maar maakt samen afspraken over het ontslag. U moet dit afspreken in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Met zo'n overeenkomst hoeft u geen toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV.

Uw werknemer is het niet eens met ontslag (ontslagvergunning UWV)

Komt u er samen met uw werknemer niet uit? Dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. U moet dan bewijzen dat uw werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is. UWV beoordeelt uw aanvraag op basis van een aantal eisen:

 • Uw werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
 • Uw werknemer kan binnen 26 weken niet zijn werk doen.
 • Uw werknemer kan binnen 26 weken niet zijn werk in aangepaste vorm doen.
 • Uw werknemer kan binnen 26 weken niet een andere passende functie doen.
 • De termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Transitievergoeding betalen

Als u uw werknemer ontslaat, moet u een transitievergoeding betalen. Uw werknemer kan dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor scholing die nodig is voor een andere baan. De vergoeding geldt voor vaste en tijdelijke contracten. U betaalt uw werknemer transitievergoeding voor de hele periode dat hij in dienst was. Ook over de periode van ziekte.

U kunt mogelijk een vergoeding (compensatie) aanvragen bij UWV voor het betalen van de transitievergoeding.

Ontslag tijdens ziekte met tijdelijk contract

Een zieke werknemer met een tijdelijk contract mag u niet zomaar ontslaan. U moet loon doorbetalen tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. U meldt uw werknemer ziek op de laatste dag van het dienstverband. U hoeft dan geen loon meer te betalen.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

U betaalt soms ook na de einddatum van het contract de Ziektewetpremie. Bijvoorbeeld als u eigenrisicodrager bent. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u minder premie voor de werknemersverzekeringen. Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt u de uitkering en niet UWV.

Regelmatig zieke werknemer

Is uw werknemer niet langdurig, maar regelmatig ziek thuis? En heeft dit gevolgen voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat het invloed heeft op het werk of het proces. Dan mag u uw werknemer ontslaan als:

 • uw werknemer regelmatig, maar niet langdurig ziek is
 • het niet komt omdat u niet zorgt voor goede arbeidsomstandigheden
 • uw werknemer niet binnen 26 weken (in aangepaste vorm) aan het werk kan

De rechter beoordeelt of u uw werknemer om deze redenen mag ontslaan. U moet een deskundigenverklaring van UWV hebben.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: