Ondernemersklankbord

Stappenplan ziekteverzuim: uw werknemer meldt zich ziek

Als uw werknemer ziek wordt, moet u zijn salaris doorbetalen en mag u hem niet zomaar ontslaan. Lees wat u als werkgever moet doen als uw personeel ziek is.

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag niet vragen waarom uw werknemer ziek is. En u moet een aantal zaken verplicht regelen. Deze 6 stappen helpen u op weg bij ziekteverzuim.

1. Vraag uw zieke werknemer niet naar de reden

Uw zieke werknemer hoeft u niet te vertellen wat er aan de hand is. Om privacyredenen mag u er ook niet naar vragen. Uw werknemer m ag het wel uit zichzelf vertellen. En u mag wel vragen wanneer uw werknemer denkt weer te kunnen werken. En of het mogelijk is dat de werknemer tijdens de ziekteperiode ander werk doet.

2. Geef ziekmeldingen en betermeldingen door aan bedrijfsarts of arbodienst

Als uw werknemer zich ziek meldt, geeft u dat door aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Dit moet binnen 4 werkdagen. Is uw werknemer weer beter? Dan meldt u dat ook. Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller? Dan hoeft u niets te doen.

3. Check of u een ziekmelding van uw werknemer moet doorgeven aan UWV

Soms moet u uw werknemer ziekmelden bij UWV.

Dat moet als:

  • uw werknemer 42 weken ziek is
  • het contract afloopt terwijl uw werknemer ziek is (meld uw werknemer dan op de laatste werkdag ziek bij UWV)
  • uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet

Ziektewetuitkering

Soms heeft uw zieke werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. Bijvoorbeeld voor werknemers die zwanger zijn. Of voor werknemers ouder dan 55 jaar, die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen. U moet uw werknemer dan binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Betermelden moet binnen 2 werkdagen. Dit kan allebei met de online Verzuimmelder.

4. Betaal het salaris door tijdens de ziekteperiode

U moet uw zieke werknemer minstens 70% van zijn laatste loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger deel in het contract of cao? Dan moet u zich daaraan houden. U bent verplicht om uw werknemer maximaal 2 jaar het loon door te betalen. Het 1e jaar mag het loon niet onder het minimumloon uitkomen. Het 2e jaar mag het loon wel onder het minimumloon uitkomen.

Na 2 jaar ziekte bent u niet meer verplicht om het loon door te betalen. Er volgt dan een WIA-beoordeling voor uw werknemer. Heeft u te weinig gedaan aan de re-integratie? Dan kunt u verplicht worden om het loon nog maximaal 1 jaar door te betalen.

5. Ontsla uw zieke werknemer niet

U mag niet zomaar uw zieke werknemer ontslaan. Dat mag alleen in bepaalde situaties:

6. Help uw zieke werknemer met re-integratie

Is uw werknemer voor lange tijd ziek dan moet u samen zoeken naar manieren om weer aan het werk te gaan. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en heet re-integratie.

Dit kan op 2 manieren:

  1. Uw werknemer gaat weer bij u werken in een nieuwe of aangepaste functie. U kunt bijvoorbeeld de werkplek aanpassen. Of zorgen voor aangepaste werktijden.
  2. Uw werknemer kan niet meer bij u aan het werk en krijgt ander werk bij een andere werkgever.

Voorkom verzuim

U moet samen met uw werknemers zorgen dat er zo min mogelijk verzuim is. Bijvoorbeeld dat werknemers ziek worden door te hoge werkdruk. U kunt het niet aanwezig zijn en de kans op gezondheidsklachten door werk verminderen door:

Verzekering zieke werknemer

U kunt als werkgever eigenrisicodrager (erd) worden voor de Ziektewet of de WGA. Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? Dan betaalt u zelf de uitkering in plaats van UWV. U kunt hiervoor een WGA- of Ziektewetverzekering afsluiten bij een particuliere schadeverzekeraar. Zij geven meestal ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van Verzekeraars vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: