Ondernemersklankbord

Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden

Neemt u personeel in dienst? Dan krijgt u te maken met arbeidsvoorwaarden. Lees hier welke soorten er zijn en hoe u een goede werkgever bent.

Neemt u personeel in dienst? Dan krijgt u te maken met arbeidsvoorwaarden. Lees welke verschillende voorwaarden er zijn en aan welke regels u zich moet houden.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden of afspraken die u maakt met uw werknemers. Bijvoorbeeld over salaris, werktijden en vakantiedagen. Mondelinge afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn geldig. Bijvoorbeeld tijdens een arbeidsvoorwaardengesprek. Maar het is beter om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit doet u in een arbeidscontract tussen u en uw werknemer.

Wat is een arbeidsvoorwaardengesprek?

U moet uw werknemer heldere informatie geven over de arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld tijdens een arbeidsvoorwaardengesprek. U bespreekt dan samen de voorwaarden zoals werktijden en -dagen, salaris en aantal vrije dagen. Maar ook andere voorwaarden zoals scholing of een auto van de zaak. U geeft ook informatie over de plek waar het werk gedaan wordt en of uw werknemer recht heeft op een opleiding. Ook moet u tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek duidelijke informatie geven over het salaris bij onregelmatig werk.

Soorten arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken die u bijna altijd vastlegt. Zoals over het salaris, de functie en het aantal uren dat uw werknemer werkt. Primaire arbeidsvoorwaarden vormen de basis van het arbeidscontract.

De belangrijkste zijn:

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die bovenop de primaire komen.

Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn extra's die lastig in geld zijn uit te drukken.

Voorbeelden van tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn:

  • kerstpakket
  • gebruik van de bedrijfskantine
  • sporten onder werktijd
  • luxe inrichting van de werkplek

Arbeidsvoorwaarden in de wet en cao

Geldt er voor uw branche een cao? Bekijk dan welke afspraken daarin staan. Vaak staan er arbeidsvoorwaarden in een cao. Ook staan er regels in sommige wetten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden. Voor een aantal arbeidsvoorwaarden bepaalt de wet dat er een minimum voor geldt. Bijvoorbeeld voor het minimumloon per uur. U kunt aanvullende afspraken maken over de voorwaarden. Deze mogen niet tegen de wet of cao ingaan.

Arbeidsvoorwaardenregeling

U kunt ook afspraken maken met uw werknemers in een arbeidsvoorwaardenregeling. De afspraken in een arbeidsvoorwaardenregeling gelden niet automatisch voor elke werknemer. Zoals in een cao. Elke werknemer moet opnieuw akkoord gaan met de regeling.

U moet zich houden aan de volgende wetten en regels:

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: