Ondernemersklankbord

Zwerfafval rondom uw bedrijf opruimen

U bent verplicht om de omgeving rondom uw bedrijf schoon te houden. Lees hier wat de 25-meter regel is.

U bent verplicht om de omgeving rondom uw bedrijf schoon te houden. Dat geldt voor (zwerf)afval dat bij uw bedrijf vandaan komt. Zoals etensresten, verpakkingen en sport- of spelmaterialen.

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is al het afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. Bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, papier, flesjes en blikjes, fruitresten, sigarettenpeuken en kauwgom. Het belandt vaak op straat door slordigheid. En het blijft lang rondzwerven. Dat is slecht voor ons milieu.

Lees meer over milieuregels voor uw bedrijf.

Wat betekent de 25-meterregel voor zwerfafval?

De 25-meterregel houdt in dat u de omgeving rondom uw bedrijf moet schoonhouden. Dat betekent dat u afval (zoals etensresten, verpakkingen, sport- en spelmaterialen) afkomstig van uw bedrijf in een straal van 25 meter rondom uw bedrijf moet opruimen. U bent verantwoordelijk hiervoor. De 25-meterregel is onderdeel van het Activiteitenbesluit milieubeheer tot 1 januari 2024. Daarna valt de regel onder de nieuwe Omgevingswet

Afvalbak plaatsen

Verkoopt u eten of drinken? Bijvoorbeeld vanuit een afhaalloket, een kraam, in een foodtruck of een snackbar. Dan moet u in de nabije omgeving van uw bedrijf een afvalbak plaatsen waar uw klanten goed bij kunnen. En u moet deze afvalbak schoon houden en op tijd legen.

Flyeren in de openbare ruimte

Wilt u flyers, samples, zadelhoesjes, kortingsbonnen of ander reclamemateriaal uitdelen? Bijvoorbeeld aan winkelend publiek, achter ruitenwissers van auto’s of op een evenement. Dan heeft u een opruimplicht. Weggegooid promotiemateriaal moet u opruimen.

Ook moet u zich houden aan de regels van uw gemeente. U heeft bijvoorbeeld toestemming nodig van uw gemeente om te flyeren. En u mag geen promotiemateriaal uitdelen aan kinderen van 12 jaar en jonger.

Gemeente bepaalt na 2024 de regels over opruimen

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Vanaf dan staan de regels voor zwerfafval in een (tijdelijk) omgevingsplan. En niet meer in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Uw gemeente neemt de regels over zwerfafval in het omgevingsplan over. Later kan uw gemeente de regels aanpassen. Zo bepaalt de gemeente zelf welke regels er gelden voor het opruimen van zwerfafval. En kan daardoor beter inspelen op lokale situaties.

De 25-meterregel blijft na 1 januari 2024 van kracht. Tot uw gemeente de regels over het opruimen van zwerfafval aanpast in het omgevingsplan. Uw gemeente heeft daarvoor tot 2032 de tijd.

Lees meer over de nieuwe Omgevingswet.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Rijkswaterstaat

Telefoonnummer(s):

088 - 797 710 2

Links:

Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/linkportaal/helpdesk-afvalbeheer/

Forums: