Ondernemersklankbord

Innovatiemissie Agtech, Robotisering & Digitalisering in Open Teelten in Nieuw-Zeeland

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven.

Doelen missie

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in Nieuw-Zeeland, en hiervan leren.
 • Best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, industrie, onderzoek en op de boerderij.
 • Verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 • Innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Nieuw-Zeeland.

In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Waarom Nieuw-Zeeland?

Nieuw-Zeeland: Inzet op digitalisering en robotisering in de fruitteelt

Nieuw-Zeeland kent een grote, sterk ontwikkelde agro-sector met vergelijkbare uitdagingen rond arbeidstekorten en verduurzaming. Hierbij worden nieuwe technologieën in meerdere sectoren omarmd. Met name de competitieve en sterk op export gerichte fruitsector is innovatief en zet vanwege arbeidstekorten stevig in op digitalisering om concurrerend te blijven. Er is een grote afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten en seizoenswerkers, waar tijdens én na de Covid-lockdowns een nijpend probleem ontstond. Met name in de fruitsector leidde dit tot de noodzaak om te investeren in digitale oplossingen en automatisering om het personeelstekort te ondervangen.

De overheid van Nieuw-Zeeland hecht daarnaast veel waarde aan verduurzaming van de voedselproductie en het beperken van impact op het klimaat omdat dit grote gevolgen (onder andere watertekorten en ziektedruk) voor de tuinbouwsector kan hebben. Nieuw-Zeeland heeft vanwege de eigen unieke, maar ook kwetsbare flora en fauna een zeer strikt en sterk ontwikkeld fytosanitair beleid. Dit werkt ook door in de tuinbouwsector en daar is veel personele capaciteit voor nodig.

Bovendien heeft de nieuwe regering als doelstelling om de export komend jaar te verdubbelen, wat innovatie, inclusief digitalisering en automatisering in de tuinbouw naar verwachting zal aanjagen. De afgelopen jaren is er ook sterk ingezet op digitale oplossingen om transparantie en traceerbaarheid in de voedselketen te verbeteren.

Het technologielandschap in Nieuw-Zeeland bloeit. Dit dankzij een mix van lokale en internationale bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen die innovatie stimuleren. Verschillende lokale bedrijven ontwikkelen autonome robots voor onder andere monitoring van gewassen, precisiebespuiting, en het oogsten en verpakken van vers fruit. Het land maakt grote vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie, blockchain en quantum computing. Het land is goed gepositioneerd om een hub voor innovatie te worden, met zijn ondersteunende start-up-ecosysteem, geschoolde arbeidskrachten en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 

Fruitsector Nieuw-Zeeland

De fruitsector in Nieuw-Zeeland is groot en exporteert wereldwijd onder andere appels, avocado's, peren, wijn(druiven), kersen, en natuurlijk kiwi's. De kiwi's zijn het belangrijkste tuinbouwexportproduct. De tuinbouwexport van Nieuw-Zeeland lag in 2023 rond de € 3,9 miljard. De sector kenmerkt zich door middelgrote en grote landbouwbedrijven, waarvan Zespri de grootste en bekendste is.

Zespri is een wereldspeler in de fruitsector en heeft de afgelopen jaren significant geïnvesteerd in digitalisering van haar operaties en heeft de missie om een 'digital-first, future-led business' te worden. Het werkt aan verregaande digitalisering van de operaties waarbij het met meer dan 4.000 telers samenwerkt. Dit is deels datagericht, maar men kijkt ook serieus naar de mogelijkheden van verschillende autonome robots voor onder andere kiwi's.

Gelegen op het zuidelijk halfrond kent Nieuw-Zeeland tegengestelde seizoenen wat het land aantrekkelijk maakt voor Nederlandse partijen om in de Europese winter activiteiten in Nieuw-Zeeland op te zetten.

Achtergrondrapport Digitale adoptie Nieuw-Zeeland

Agritech New Zealand bracht in 2022 een rapport uit over de digitale adoptie in de primaire sector. Hieruit blijkt dat vooral de fruittelers en melkveehouders hier nadrukkelijk op investeren. Fruittelers investeren in digitale oplossingen rond irrigatie, fertigatie, gewasbescherming en business management. Het rapport is te downloaden op de website van Agritech New Zealand.

Voor wie?

Bent u ondernemer of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En werkt u aan innovatieve digitale oplossingen, Agtech en precisielandbouw toepassingen voor de fruitteelt en in het algemeen open teelt? Deze missie neemt u mee naar het Noordereiland. Hier zullen we overheid, onderzoeksinstituten, tech-bedrijven én uiteraard boerenbedrijven ontmoeten.

Verschillende AgTech en precisielandbouw oplossingen komen daarbij kijken:

 • autonome veldrobots (zoals schoffelen, wieden, oogsten)
 • precisie-bespuiting
 • dronetechnologie
 • sensortoepassingen 
 • imaging oplossingen, onder andere (spectrale) camera's, satellietdata
 • farm management software 
 • big data en AI-oplossingen
 • fruitsorteer- en verpakkingssystemen

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. 

De focus zal waarschijnlijk op het Noordereiland liggen. Maar het is mogelijk om ook het Zuidereiland te bezoeken als de deelnemers hier belangstelling voor hebben. De belangrijkste ingrediënten voor het programma zijn:

 • een bezoek aan enkele innovatieve fruittelers en coöpertaties rond Bay of Plenty en Hawke's Bay;
 • een bezoek aan bedrijven als Zespri en sectororganisaties als Agritech New Zealand en Horticulture New Zealand;
 • een bezoek aan lokale tech-bedrijven en start-ups gericht op digitalisering in landbouw;
 • een bezoek aan de belangrijkste onderzoeksinstituten op landbouwgebied, zoals de Massey University en de Lincoln University;
 • een bezoek aan netwerkevenementen;
 • een bezoek aan het ministerie van Landbouw in Wellington (Ministry for Primary Industries) voor uitwisseling en inzicht in beleidsprioriteiten en investeringen.

We organiseren het programma in samenwerking met enkele lokale partners, in het bijzonder met de branche-associatie Agritech New Zealand en the New Zealand Institute for Plant and Food Research (NZIPFR).

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon exclusief btw. 

Hierbij is inbegrepen: 

 • deelname aan het collectief programma;
 • transfers van en naar programmaonderdelen (exclusief eventuele binnenlandse vluchten);
 • lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: 

 • reis- en verblijfskosten;
 • alle individuele kosten.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 aan via ons online aanmeldformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Bert van der HeideAdviseur Internationale Innovatie Agri-FoodE: bert.vanderheide@rvo.nl   M +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Financiering nodig?

Bent u op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

 • De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bieden jaarlijks de mogelijkheid om financiering voor publiek-private R&D samenwerking aan te vragen via de SMP (Seed Money Project) en PPS (Publiek Private Samenwerking) instrumenten. 
 • Vanuit RVO biedt de DHI-subsidieregeling ondernemers de mogelijkheid om demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen uit te voeren om zo de Nieuw-Zeelandse markt te betreden.
 • Deelname kost € 250 exclusief btw.
 • Meld u uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 aan.

Locaties:

-