Ondernemersklankbord

Innovatiemissie bioraffinage, bio-energie, biochemie India

Doel van de missie

De innovatiemissie brengt Nederlandse en Indiase spelers samen voor onderwerpen als:

 1. efficiënte manieren om biomassa om te zetten in bio-energie en grondstoffen voor de chemische industrie;
 2. geïntegreerde bioraffinaderijen;
 3. meer gebruik van reststromen als grondstof.

Meer over de achtergronden leest u onderaan deze pagina. 

Voor wie? 

De missie richt zich op onderzoekers, R&D-managers, business developers, CTO's en CEO's van bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met het efficiënter en duurzamer produceren van biobrandstoffen en biogrondstoffen voor de chemische industrie. Het totale aantal deelnemers is ongeveer 20, met een maximum van 2 per organisatie. Bij veel aanmeldingen is het mogelijk dat we een selectie moeten maken. In deze selectie kijken we onder andere naar hoe uw expertise aansluit op de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van uw deelname.

Programma

Het missieprogramma is nog in de maak. We organiseren matchmakingevenementen, seminars en bezoeken aan belangrijke overheids-, onderzoeks- en zakelijke belanghebbenden. Eerste bestemming van de missie is de hoofdstad New Delhi; daarna gaat de reis verder naar de R&D-centra Pune en Mumbai. Onderdelen van het programma zijn:

 • Interacties met de overheid zoals het Ministry of New and Renewable Energy, het Department of Biotechnology, het overheidsinitiatief SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation).
 • Bezoeken bij kennisinstituten en R&D-centra, zoals IIT Delhi, IIT Mumbai, het National Institute of Bio-Energy (NIBE) en het Energy and Resources Institute (TERI).
 • Bezoeken aan bedrijven en bioraffinaderijen, zoals Praj Industries en Godavari Biorefineries.
 • Interacties met het lokale start-up ecosysteem via netwerk- en matchmakingevenementen, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade en organisaties zoals de Indiase Biogas Associatie.

Nog niet alle bezoeken en evenementen zijn definitief. Als u e zullen ons best doen om met verdere suggesties rekening te houden. Neem contact met ons op als u specifieke bedrijven of onderzoeksinstituten wilt bezoeken. Verwacht u op zaterdag 12 oktober aan te komen om al aan het tijdsverschil tussen Nederland en India te wennen? Op zondag 13 oktober is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een culturele rondleiding door Delhi. 

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon, exclusief btw. Hierbij is inbegrepen: 

 • het collectieve programma; 
 • lokale transfers naar de programmaonderdelen; en 
 • de maaltijden die in het definitieve programma staan vermeld. 

Kosten die voor eigen rekening zijn: 

 • de reis naar India en terug; 
 • de vlucht van Delhi naar Pune; 
 • mogelijk de transfer van Pune naar Mumbai; 
 • het verblijf in hotels; en 
 • alle individuele kosten die u maakt.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meldt u zich dan aan vóór 1 juli 2024 aan via het aanmeldformulier (Engelstalig).

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem voor inhoudelijke punten contact op met Achim Eberspächer: achim.eberspaecher@rvo.nl. Voor organisatorische zaken kunt u mailen naar ons team Innovatiemissies: innovatiemissies@rvo.nl

Achtergronden

Waarom bioraffinage en waarom India?

Een klimaatneutrale toekomstige samenleving heeft groene moleculen nodig. Moleculaire energiedragers zullen cruciaal blijven als brandstoffen voor de luchtvaart of de scheepvaart, en de chemische industrie zal grondstoffen nodig hebben voor de productie van kunststoffen en andere materialen. Voor de overgang naar een klimaatvriendelijk energiesysteem zijn moleculen bovendien essentieel om energie voor lange termijn op te slaan. De beproefde route om deze moleculen op een klimaatvriendelijke manier beschikbaar te maken, is groene koolstof uit biomassa.

India beschikt over grote reserves van biomassa. Ongeveer 32 % van de primaire energie die in het land wordt gebruikt, is afkomstig uit biomassa en ongeveer 70 % van de Indiase bevolking van 1,4 miljard is hiervan afhankelijk voor zijn energiebehoefte. Wat geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie betreft staat India wereldwijd op de 4e plaats. Tijdens een bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan India in september 2023 kwamen hij en de Indiase premier Narendra Modi dan ook overeen in de energietransitie nauwer samen te werken.

In 2022 lanceerden India en Nederland in het kader van Mission Innovation gezamenlijk de Integrated Biorefineries Mission om het ontwikkelen van bioraffinaderijen voor biobrandstoffen en chemicaliën te stimuleren. Op het gebied van R&D stelt Horizon Europe middelen beschikbaar voor Europees-Indiase consortia die werken aan geïntegreerde bioraffinaderijen; aanvragen zijn welkom tot januari 2025. In 2025 zou een GlobalStars-Call verdere middelen beschikbaar kunnen maken voor Indiaas-Nederlandse R&D projecten op bioraffinage en innovatieve processen om biomassa te gebruiken.

 • Deelnamekosten zijn € 250
 • Meld u voor 1 juli aan

Locaties:

-