Ondernemersklankbord

Innovatiemissie Frankrijk: Duurzame luchtvaart

Doel van de missie

Met de innovatiemissie naar Frankrijk verkennen we hoe we de samenwerking versterken met het Franse luchtvaartecosysteem. Denkt u bijvoorbeeld aan onderzoek, ontwikkeling en productie van systemen en processen, om vliegen op duurzame brandstoffen versneld mogelijk te maken. Met deze innovatiemissie staat het ontwikkelen van de businesskansen door innovatie voorop door: 

  • Inzicht te verwerven in lokale ontwikkelingen en uitdagingen over de gehele keten van duurzame brandstoffen met de focus op de luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en kansen voor met name de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie.
  • Inzicht te krijgen in de SAF-ontwikkeling en productie, met bijbehorende overheidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden in Frankrijk.
  • Zichtbaarheid te vergroten van de Nederlandse kennispositie en de ontwikkeling hiervan.
  • Samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Hierbij kan worden aangesloten bij de Frans-Nederlandse werkgroep duurzaam transport van het Pact voor Innovatie en duurzame groei.

Voor wie?

Bent u als ondernemer, technologieprovider of onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling actief op het thema van duurzame brandstoffen en/of energie-infrastructuur? Meld u aan voor deze missie! De missie richt zich vooral op R&D managers, business development managers, CTO’s en CEO’s van geïnteresseerde bedrijven, luchthavens en kennisinstellingen. De missie is kleinschalig met circa 20 deelnemers (excl. organisatie). Per organisatie zijn er maximaal 2 personen toegestaan (afhankelijk van het aantal aanmeldingen).

Conceptprogramma:

Dag 1: Kick-off Residentie Nederlandse Ambassadeur in Parijs. Dag 2: Seminar i.s.m. innovatiecluster ASTech, bezoek aan een SAF productiefaciliteit.Dag 3: On-site bezoek aan luchthaven Parijs. 

Kosten:

Deelname kost € 250 per persoon

Hierbij is inbegrepen: 

  • deelname aan het collectief programma; 
  • transfers van en naar programmaonderdelen; 
  • lunch en diners als dit is vermeld in het programma. 

Deelname is exclusief: 

  • reis- en verblijfskosten; 
  • alle individuele kosten; 
  • mogelijke kosten voor de matchmaking.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór donderdag 18 juli aan via het online registratieformulier.

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij of uw onderneming en expertise binnen de scope en het doel van de missie passen. Registratie betekent daarom nog niet dat u wordt toegelaten tot de missie. U krijgt een definitieve bevestiging van deelname na sluiting van de registratie. Het definitieve programma kan daarnaast nog worden aangepast naar individuele wensen van de deelnemers.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met: Eddy Schipper, eddy.schipper@rvo.nl of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Deelname kost € 250 per persoon 

Locaties:

Parijs
-