Ondernemersklankbord

Innovatiemissie Japan: Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg voor diagnostiek, monitoring en nieuwe behandelmethodes

Samenwerking tussen Nederland en Japan biedt kansen om expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, diagnostiek, monitoring en behandelmethodes uit beide landen te combineren en toe te passen.

Waarom Japan?

Japan en Nederland hebben beiden een sterk ontwikkeld gezondheidszorgstelsel. De uitdagingen rond deze stelsels komen grotendeels overeen: hoe de zorg te organiseren en hoe deze (financieel) toegankelijk te krijgen en te houden. Nederland en Japan worden beiden geconfronteerd met een sterk vergrijzende samenleving, en een stijgende ziektelast. Zowel Nederland als Japan zien in kunstmatige intelligentie een deel van de oplossing voor deze uitdagingen.

Achtergronden

AI-ontwikkelingen in Japan

Kunstmatige intelligentie biedt vele nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, diagnostiek, monitoring en de behandeling van patiënten. Japan (h)erkent het belang van kunstmatige intelligentie voor het zorgdomein en investeert sterk in het ecosysteem aan bedrijven (NEC, Toshiba, Fujitsu) en onderzoeksinstellingen zoals het AI Research Center, CiNet, en het AI Center for Medical Research and Application (AIM) van het Osaka University Hospital. De Japanse overheid heeft in het programma Society 5.0 een ambitieuze visie neergelegd. Als onderdeel van nationale RD&I programma`s, zoals Moonshot, SIP en BRIDGE worden diversie initiatieven ondernomen om een toekomst bestendig zorgsysteem te creëren. Daarnaast wordt een begin gemaakt met een AI Hospital System, een database dat gegevens breed beschikbaar maakt om medische praktijken te verbeteren en de weg vrij te maken voor door kunstmatige intelligentie ondersteunde automatische registratie, documentatie en diagnostiek. Japan ziet daarnaast een cruciale rol voor kunstmatige intelligentie in het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. Er zijn diverse initiatieven op dit gebied, zoals de Universiteit van Keio dat kunstmatige intelligentie gebruikt om longkanker te detecteren, en de Universiteit van Tokio dat deze technologie gebruikt voor gepersonaliseerde medicijnen voor kankerpatiënten. 

Wat levert het u op?

Centraal bij de missie staat het verkennen van samenwerking rondom kunstmatige intelligentie, en het samenbrengen van beleid, wetenschap en bedrijf. Door mee te gaan op deze missie kunt u:

  • inzicht krijgen in het innovatie- en zorgecosysteem in Japan;
  • trends en kansen verkennen voor publiek-private (onderzoeks-)samenwerking tussen kennisinstellingen en/of bedrijven;
  • kennis en technologie uit Nederland op het gebied van kunstmatige intelligentie koppelen aan kansen in Japan.

Het streven van Nederland en Japan om uitdagingen in de zorg aan te pakken door middel van kunstmatige intelligentie, het hoge niveau van Japanse gezondheidssysteem en de ambitie van Japan op het gebied van het ontwikkelen en gebruik van kunstmatige intelligentie, biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, onderzoeker of bent u verbonden aan een (technologie-)bedrijf, kennisinstelling of (academisch) medisch centrum en bent u actief op het gebied van kunstmatige intelligentie of een gebruiker van deze technologie? Dan kan deelname aan deze missie interessant zijn voor u.

Voor potentiële richtingen voor samenwerking kunt u denken aan:

  • Ontwikkeling en toepassing van AI-oplossingen voor beeldherkenning en het voorspellen van ziektebeelden;
  • Ontwikkelen en toepassen van voorspellende (pre-klinische) AI-modellen voor behandelmethoden;
  • Embedded AI en Federated Learning.

Conceptprogramma

Het missieprogramma wordt ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met het Innovatie Netwerk in Japan. We proberen de specifieke wensen en expertise van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. Het programma zal plaatsvinden in Tokyo en Osaka en bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 

  • Bezoeken aan overheden, onderzoeks- en innovatieclusters.
  • Bezoeken aan onderzoekscentra en kennisinstellingen, waaronder medische faculteiten en academische ziekenhuizen.
  • Kennismakingen met technologiebedrijven.
  • Seminars en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van relatievorming.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het gezamenlijke programma, transfers van en naar de programmaonderdelen, lunch en diners die vermeld staan in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor een matchmaking (dit wordt in een later stadium bepaald).

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk op 31 maart 2024 aan via het aanmeldformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw organisatie past binnen de scope en doelstelling van de missie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u de rapportage over kunstmatige intelligentie in Japan en de rapportage over kunstmatige intelligentie in het zorgdomein raadplegen. Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neem dan contact op met:

Ruben WassinkSenior Advisor International InnovationE: ruben.wassink@rvo.nlM: +31 (0) 6 11 88 85 72

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl

Deelname kost € 250 p.p.

Locaties:

Tokyo
-