Ondernemersklankbord
het begin van jouw onderneming

Een ondernemingsplan

Veel ondernemers of stuurlui-aan-wal vinden het onzin, een businessplan of ondernemingsplan. Als ondernemer moet je het gewoon ‘doen’ want het loopt toch altijd anders, de markt verandert voortdurend en als geld lenen niet nodig is voor je bedrijf, is het al helemaal tijdsverspilling.

Je voelt het misschien al, wij vinden het helemaal geen onzin! Een ondernemersplan is een belangrijk plan bij het starten van een onderneming. Niet alleen is dit plan nodig om bijvoorbeeld een lening aan te vragen, het ondernemersplan is juist nodig voor jezelf. Met het maken van een ondernemersplan verhoog je de kans dat jouw bedrijf succesvol wordt.

Wat is een ondernemingsplan?

Maar wat is nou precies zo’n ondernemingsplan, en wat is het verschil tussen een ondernemingsplan, ondernemersplan en businessplan? Die laatste vraag is makkelijk, het komt allemaal op hetzelfde neer: de visie van de entrepreneur op de toekomst van zijn bedrijf. Zo kun je een ondernemersplan schrijven als je een bedrijf wilt starten. Als je al een bedrijf hebt, stel je er één op wanneer je je bedrijf wilt laten groeien. Ondernemers die willen stoppen, stellen een ondernemingsplan op om vast te stellen wanneer zij hun onderneming gaan verkopen.

In het ondernemingsplan beschrijft de ondernemer hoe de onderneming op een succesvolle manier bepaalde ondernemingsdoel(en) gaat realiseren. Welke mensen en middelen er voor nodig zijn en wat er nog moet gebeuren. Ook laat het plan zien hoe de doelen gefinancierd worden.

Waarom een plan op papier maken?

Het ondernemingsplan kan de succeskans van jouw onderneming vergroten. Het opstellen van een plan dwingt je als ondernemer om je plan goed door te denken en het levert een overzicht van de benodigde middelen. Dit verschaft een eventuele geldverstrekker meer vertrouwen in de ondernemer en het geeft inzicht in de onderneming en de eventuele risico’s. Ook krijgt de geldverstrekker helderheid over de investering, het rendement en het onderpand en kan daarmee de optimale financiering bepalen.

Andere redenen om het plan op papier te maken: het helpt met het vaststellen van de strategische richting, het opstellen van het plan van aanpak, het inschatten van risico’s, voorspellen van winst. Bovendien kan het plan gebruikt worden om de voortgang te evalueren en bij te sturen indien deze afwijkt van het doel.

Voorbeeld ondernemingsplan

Een ondernemingsplan maken

Een ondernemingsplan schrijven, hoe doe je dat? Een ondernemingsplan of businessplan bestaat uit verschillende onderdelen. Wij hebben de verschillende onderdelen hieronder voor je benoemd.

Tip: wil je een voorbeeld van de indeling van een ondernemingsplan zoals hieronder beschreven is? Je kunt het voorbeeld van het ondernemingsplan hier downloaden (en verderop ook het financiële plan) : PDF  Word

Titelblad

Je begint met een titelblad met daarop Ondernemingsplan, naam van het bedrijf en je naam, datum.

Inleiding

Geef hier de introductie van je bedrijf. Denk hierbij aan aspecten zoals wanneer je wilt gaan starten of bent gestart, in welke sector, waarom je bent gaan ondernemen etc.

Hoofdstuk 1: De ondernemer

Hier schets je een beeld van de ondernemer achter de onderneming.

Hoofdstuk 2: Het bedrijfsidee

In dit hoofdstuk wordt het bedrijfsidee uiteengezet. Er wordt in dit hoofdstuk rekening gehouden met het concept en de motieven die hierbij komen kijken. Verder worden de missie en visie van de onderneming besproken.

Hoofdstuk 3: Doelgroep

In hoofdstuk 3 zal de doelgroep van de onderneming omschreven worden. Allereerst wordt deze heel breed omschreven. Vervolgens zal deze doelgroep gesegmenteerd worden. Hierna wordt er van deze segmenten bepaald welke het belangrijkste zijn voor de onderneming.

Hoofdstuk 4: De markt

In dit hoofdstuk zal de markt omschreven worden waarin de onderneming zich bevindt. De markt zal allereerst omschreven worden aan de hand van een marktomschrijving. Hierin wordt een beeld geschetst hoe de markt zich ontwikkelt en wordt er rekening gehouden met economische aspecten. Hierna zal er gekeken worden naar de bestedingen, frequentie en het afzetgebied binnen de doelgroep en de markt.

Hoofdstuk 5: Concurrenten

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de concurrenten van de onderneming. De concurrenten zullen allereerst omschreven worden. Er wordt een beeld geschetst van de concurrentiekracht waarmee het bedrijf te maken heeft.

Hoofdstuk 6: Marketingmix

In hoofdstuk 6 wordt de marketing mix omschreven. Hierbij worden de 5 (eventueel 4) P’s omschreven. De 5 P’s zijn: Product, prijs, promotie, plaats en personeel.

Hoofdstuk 7. SWOT-analyse

In hoofdstuk 7 worden alle aspecten van het ondernemingsplan geconcludeerd in een SWOT-analyse. Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen of bedreigingen voor de onderneming?

Hoofdstuk 8: Financiën

Hier worden de financiën beschreven. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting.

Een voorbeeld van het financieel plan kun je hier downloaden in Excel

 

Voorbeeld ondernemingsplan

Hulp nodig bij het maken van jouw ondernemingsplan?

Vind je het moeilijk om zelf een ondernemingsplan op te stellen? Weet je niet precies wat je moet schrijven of twijfel je of het wel goed is? Zou je er met iemand over willen klankborden? Wij kunnen je helpen. Bijvoorbeeld bij het structureren van jouw ideeën, bij het opstellen van het financiële gedeelte of bij het schrijven van jouw plan. Jij bent wel degene die het plan schrijft, wij zijn jouw coach en/of sparringpartner bij wie je terecht kunt met je vragen. Schrijf je hier in voor jouw 6 maanden durige coachingstraject.

"Geen dikke rapporten, maar met de ondernemer sparren aan de keukentafel!"

Wat houdt een coachingstraject bij OKB in?

  • 6 maanden begeleiding

  • Een adviseur is altijd bij jou in de buurt

  • Persoonlijke adviesgesprekken- eerste gesprek is kosteloos

  • Relevante kennis en (ondernemers)ervaring

  • Lage kosten: € 200,- eigen bijdrage als je besluit een klankbordtraject te starten

Vraag jouw klankbordtraject aan!