Ondernemersklankbord

Belastingen

Bronbelasting

Laatste update op

Ontvangt u rente, royalties of dividend uit een ander land? U kunt recht hebben op vrijstelling of teruggaaf van bronbelasting. Zie hier meer

Lees meer

Assurantiebelasting

Laatste update op

Assurantiebelasting is belasting op verzekeringen. Voor een verzekering betaalt u 21% assurantiebelasting over de verzekeringspremie.

Lees meer

Startersaftrek

Laatste update op

Kijk wanneer u als startende ondernemer in aanmerking komt voor de startersaftrek en hoe u deze aftrek kunt aanvragen.

Lees meer

Overdrachtsbelasting

Laatste update op

Wordt u eigenaar van een onroerende zaak? Zoals een pand of grond. Of van rechten daarop? Dan betaalt u overdrachtsbelasting.

Lees meer

Betalen voor reprorecht

Laatste update op

Deelt, print of kopieert u informatie uit publicaties in uw organisatie? Dan moet u reprorechtvergoeding betalen.

Lees meer