Ondernemersklankbord

Bedrijf stoppen of verkopen

Intentieverklaring

Laatste update op

Met een intentieverklaring legt u afspraken vast over bijvoorbeeld onderhandelingsprocedure, exclusiviteit en geheimhouding. Lees meer op deze pagina.

Lees meer

Verkoopmemorandum

Laatste update op

In een verkoopmemorandum geeft u een kandidaat-verkoper inzicht in uw bedrijf en de waarde ervan. Zorg hierbij ook voor een geheimhoudingsovereenkomst.

Lees meer

Goodwill

Laatste update op

De ontastbare meerwaarde van een bedrijf heet goodwill. Lees hier over de soorten goodwill en hoe de waarde van goodwill wordt bepaald.

Lees meer

Waarde bepalen

Laatste update op

Hoeveel is uw bedrijf waard? Lees hier hoe deze waardebepaling gedaan wordt en door wie deze waarde bepaald kan worden.

Lees meer

Uw bedrijf verkopen

Laatste update op

Waar moet u aan denken als u uw bedrijf wilt verkopen? Lees hier bijvoorbeeld over de waardebepaling, uitschrijving KVK en het verrekenen van de belasting.

Lees meer

Ontbinding van een rechtspersoon

Laatste update op

Rechtspersonen kunnen alleen beëindigd worden door ze eerst te ontbinden. De rechtspersoon houdt pas op met bestaan na vereffening van schulden en uitkeringen.

Lees meer

Rangorde van schuldeisers

Laatste update op

De curator bepaalt rangorde van schuldeisers. Lees hier hoe deze rangorde in de praktijk werkt en wat erbij komt kijken.

Lees meer